Η εταιρία μας

  Η εταιρεία COMTECH ιδρύθηκε το 2003 και εμπορεύεται προιόντα πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας από επώνυμους οίκους  πληροφορικής της Ελλάδας όπως OKTABIT, AMY, UNISOFT, INFOQUEST, IASΟΝ, CC-LIT, CPI κ.α. Η εταιρία βασίζεται σε δύο άξονες, τον εμπορικό και τον τεχνικό άξονα.

   Το εμπορικό κομμάτι είναι αρμόδιο για την προμήθεια και εμπορία προιόντων πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας με γνώμονα της ανάγκες των πελατών μας. Τα προιόντα που εμπορευόμαστε περικλείουν ένα μεγάλο φάσμα αναγκών τόσο επαγγελματιών, δημόσιων φορεών όσο και ιδιωτών. Έχουμε τη δυνατότητα να εξοπλίσουμε γραφεία, καταστήματα, υπηρεσίες με όλον τον τεχνολογικό εξοπλισμό που είναι αναγκαίος όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταμειακές μηχανές, POS, τηλεφωνικά κέντρα, φωτοτυπικά, εμπορικές, λογιστικές και άλλες εφαρμογές. Και δεν σταματάμε στην πρωταρχική πώληση αλλά συνεχίζουμε να παρέχουμε υπηρεσίες και προιόντα και μετά την αρχική πώληση. Εμπορευόμαστε κάθε είδους γραφικής ύλης και αναλωσίμων για την υποστήριξη των προιόντων των πελατών μας.

 

   Στις υπηρεσίες μετά την πώληση περιλαμβάνεται και η τεχνική υποστήριξη των προιόντων των πελατών μας. Παρέχουμε υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης είτε μέσω ετήσιων συμβολαίων συντήρησης είτε μέσω ανεξάρτητης χρέωσης της εκάστοτε παρεχόμενης υπηρεσίας. Στις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που παρέχουμε περιλαμβάνονται οι διαφόρου τύπου αναβαθμίσεις των πληροφοριακών συστημάτων όπως και η συντήρηση τους (καθαρισμός ιών, εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος - εφαρμογών, κ.α.), σχεδιασμός και υλοποίηση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατασκευή διακομιστών (web server, ftp server, proxy server, file server), ανάπτυξη ιστοσελίδων - εφαρμογών, κ.α.

 

   Το πελατολόγιο μας προέρχεται από ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων όπως ελεύθερους επαγγελματίες, καταστηματάρχες, ιδιώτες αλλά και φορείς του δημόσιου τομέα. Η άψογη εξυπηρέτηση των πελατών μας και η άμεση τεχνική υποστήρηξη των προιόντων μας σε συνδυασμό με τις καλύτερες τιμές της αγοράς είναι για μας ο ύψιστος καθημερινός στόχος ώστε οι σχέσεις με τους πελάτες μας να γίνονται κάθε μέρα καλύτερες.

Powered By OpenCart
e-comtech © 2022